Zapraszamy na narty! Czynne dwa wyciągi!!! Widzimy się od 9.00 do 21.00

Regulaminy

Regulamin wyciągu narciarskiego

Wejście na teren Wyciągu Narciarskiego Kartasiówka jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Zakup karty magnetycznej oznacza akceptację regulaminu korzystania z karty magnetycznej.
1. Korzystanie z obiektów i urządzeń Wyciągu Narciarskiego jest możliwe w godzinach otwarcia wyciągów. Godziny otwarcia wyciągów podawane są na bieżąco na stronie internetowej www.kartasiowka.pl i na tablicy ogłoszeń.

Osoby przebywające na terenie Wyciągu powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu innych. Należy przestrzegać postanowień regulaminów, szczegółowych zasad korzystania z wyciągów i tras, stosować się do znaków oraz zaleceń obsługi wyciągów.

Z wyciągów mogą korzystać osoby posiadające umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z wyciągów pod opieką osób dorosłych.

Psy można wprowadzać na teren wyciągu pod warunkiem stałego nadzoru, stosowania krótkiej smyczy i kagańca. Kategorycznie zakazuje się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów wyciągu.

2. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia obiektu i na podstawie biletu wykupionego w kasie (karty magnetycznej). Kategorycznie zabrania się wchodzenia na trasy poza godzinami otwarcia. Na wyciągach i trasach narciarskich zabrania się przebywania w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających, wprowadzania zwierząt, wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego, pozostawiania i wyrzucania nieczystości. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych. Zabrania się wchodzenia na trasy w innych miejscach. Na trasach zabroniony jest ruch pieszy i zjazd na sankach lub na innych przedmiotach, niż narty lub snowboard. Trasy narciarskie są jednokierunkowe i przeznaczone wyłącznie do zjazdu. Należy jeździć ostrożnie, biorąc pod uwagę możliwości własne i innych, warunki śniegowe i pogodowe. Nie wolno korzystać z tras w sposób niebezpieczny dla siebie lub innych użytkowników. Zabrania się postoju i siedzenia na trasach.

Korzystając z wyciągów należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania, stosować się do instrukcji, znaków i zaleceń obsługi, informować obsługę wyciągów, gdy narciarz jest początkujący i żądać dodatkowych wskazówek. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się tylko w miejscach wyznaczonych. Kategorycznie zabrania się wsiadania i wysiadania poza tymi miejscami. W czasie jazdy wyciągiem należy zachować spokój. W przypadku zatrzymania się wyciągu nie wolno samowolnie opuszczać trasy wyciągu. Należy oczekiwać na wznowienie ruchu lub na dyspozycje obsługi. Należy przestrzegać zasad stosowania kart magnetycznych. Za nieskasowanie karty i każde ominięcie bramki wejściowej obsługa może pozbawić karty magnetycznej i prawa do zwrotu kaucji.

3. Wszelka działalność gospodarcza, czy niekomercyjna, szkolenie narciarskie, umieszczanie ogłoszeń, reklam i ulotek na całym obszarze obiektu wymaga zgody zarządzającego. 4.Korzystający z wyciągów, mimo posiadania ważnego biletu (karty) nie ma prawa żądać przewozu, jeśli jest on niemożliwy z powodu warunków atmosferycznych lub w przerwach między planowymi jazdami, względnie, jeśli praca wyciągu jest niemożliwa z innych względów.

5. Osoby, które będą łamać powyższe zasady mogą zostać usunięte poza teren Wyciągu Narciarskiego Kartasiówka oraz mogą być pozbawione karty magnetycznej i prawa do zwrotu kaucji . Od osób wykonujących bez zgody jakąkolwiek działalność będziemy dochodzić stosownego odszkodowania.

6. Wyciąg Narciarski Kartasiówka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.

Zasady zachowania na wyciągach orczykowych

1. Po przejściu bramki i skasowaniu biletu należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepiania i poczekać na orczyk.
2. Na miejscu startu trzymać kijki w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).
3. Zabrania
się "slalomować" na trasie ze względów bezpieczeństwa. 4. Należy jechać wyznaczonym śladem około 0,5 metra od osi liny, po zewnętrznej stronie wyciągu.
5. Zabrania się chwytać na trasie pustych orczyków.
6. Nie wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadania.
7. Podczas jazdy kijki należy trzymać w jednej ręce a nogi muszą być wyprostowane.
8. Orczyk można wypuścić za ostatnią podporą.
9. W strefie wysiadania zabrania się rzucania orczykiem bądź jego "rozkołysania".
10. Przy wysiadaniu należy opuścić peron w nakazanym kierunku.
11. Nie wolno zatrzymywać się na peronie (w miejscu wysiadania), należy je jak najszybciej opuścić.
12. Zabrania się kontynuowania jazdy poza strefą wysiadania.
13. Na orczyku może jechać tylko jedna osoba.

Ogólne zasady zachowania na trasach narciarskich

1. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody innej osoby.
2. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
3. Narciarz zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim.
4. Wyprzedzać można zarówno po stronie prawej i lewej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.
5. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu.
6. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.
7. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść z trasy. To samo dotyczy narciarzy schodzących pieszo w dół.
8. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
9. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.
10. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe./br> 11. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.
12. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne ograniczenia, jakich korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki inne.
13. Narciarze powinni również spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody takie jak hydranty i armatki systemu naśnieżania, słupy z lampami oświetleniowymi i inne.
14. Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras, przy czym trasę do jazdy wieczornej ograniczają elementy podane powyżej a trasę zawęża się do pasa 15 m po obu stronach lamp.
15. Ponadto wszyscy korzystający ze stacji narciarskiej obowiązani są przestrzegać regulaminów korzystania z urządzeń wyciągowych.
zobacz
galerię
zdjęć
widok z kamery
na kartasiówkę

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach i ofertach specjalnych.
E-mail*: OK form
Telefon*: OK form
jak do nas
dojechać?
Copyrights 2012 www.kartasiowka.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie: tworzenie stron www
50 cm
5 °C